Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby.

Reklamácie sa nevzťahujú na prípady:
– ak chyba vznikla nesprávnym používaním, resp. ktoré je v rozpore s návodom na použitie
– ak chyba vznikla mechanickým poškodením (zlomenie, rozbitie, poškriabanie, roztrhnutie, prasknutie, apod.)
– ak chyba vznikla v dôsledku živelnej pohromy

Reklamácie a výmena tovaru:

Reklamovaný tovar posielajte výhradne na našu adresu spolu s vyplneným reklamačným formulárom, ktorý si môžete stiahnuť nižšie.

Ak je možné v originálnom balení, s priloženým vytlačeným formulárom (alebo priložte číslo reklamácie).

O vybavení reklamácie Vás budeme bezodkladne informovať.

VRÁTENIE TOVARU:

Vracajte prosím nepoužitý tovar, ak je možné v originálnom balení, s priloženým vytlačeným formulárom.

Tovar prosím posielajte doporučene aby ste mali doklad o odoslaní, ale neposielajte ho na dobierku, takýto tovar nepreberáme. Za stratené zásielky poslané späť ku nám obyčajne nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na bankový účet uvedený v reklamačnom formulári.